OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel obchodu: Hana Hlasná

Sídlo společnosti: Lhotka 36, Bílovec 743 01

IČO: 87575485 

 

 

Bankovní spojení:    FIO Banka  2900163859/2010 pro platby z České republiky

                                 FIO Banka  2900163859/8330 pro platby ze Slovenské republiky

                                 IBAN: SK7883300000002900163859

                                 SWIFT/BIC:  FIOZSKBAXXX 

VARIABILNÍ  SYMBOL PRO IDENTIFIKACI PLATBY JE VŽDY VS OBJEDNÁVKY

 

Email: hanini@volny.cz

Telefonní kontakt: 606 576446

 

Před nákupem v našem internetovém obchodě se prosím seznamte s následujícími obchodními podmínkami.

 

I. Vymezení pojmů

1. Momentem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího se na zákazníka vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.hanini-obleceni.cz.

2. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

3. Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

4. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Toto jsou závazné Všeobecné obchodní podmínky serveru www.hanini-obleceni.cz (dále jen "Hanini"). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem Hanini na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "objednatelem") na straně kupujícího.

Reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1.2015. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

II. Objednávka, uzavření smlouvy, storno objednávky, storno poplatky

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (jméno-příjmení-platná a úplná dodací poštovní adresa-telefonický kontakt, emailový kontakt, popř. IČ a DIČ či jiné doplňující informace potřebné k vyřízení objednávky).

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy dle §53 odst.1 ve spojení s § 43a občanského zákoníku. K uzavření kupní smlouvy dochází při potvrzení závazné objednávky prodávajícím, čemuž předchází kupujícím udělení souhlasu s těmito obchodními podmínkami samotným odesláním objednávky.Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neprovede platbu v požadovaném termínu, nebo si zboží nevyzvedne od dopravní společnosti.

 3. Storno objednávky je možné pouze do 24 hodin od okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Storno objednávky je třeba učinit toliko písemně v elektronické podobě na e-mail: hanini@volny.cz , telefonická storna objednávek zásadně nepřijímáme ! Do e-mailu napište - " STORNO OBJEDNÁVKY " , dále uveďte své jméno a číslo objednávky.   

  POZDĚJŠÍ STORNA OBJEDNÁVKY Z DŮVODU PRODLOUŽENÉ DODACÍ LHŮTY NENÍ MOŽNÉ, LZE TOLIKO ODSTOUPIT OD SMLOUVY DLE ČL. VIII. TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK !

  Dodací lhůta činí max. 1 měsíc.

 4. Storno objednávky ze strany prodávajícího lze i u zboží, které prodávající není schopen dodat z důvodu vyprodání zboží, kdy kupující je o tomto včas informován elektronickou cestou na e-mail, který je uveden v objednávce.

 5. V případě nepřevzetí zásilky v úložní době, dochází ze strany zákazníka k podstatnému porušení smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou).

Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.

Každému zákazníkovi je v případě nepřevzetí zásilky účtována náhrada nákladů vynaložených prodávajícím s vyřízením objednávky, která zahrnuje: náklady na poštovné, náklady na balné a náklady na vyřízení objednávky. 

Za tím účelem je vystavena zákazníkovi faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě náhrady nákladů vynaložených prodávajícím s vyřízením objednávky se splatností 14 dnů.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením náhrady nákladů vynaložených prodávajícím s vyřízením objednávky v případě nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení náhrady nákladů vynaložených prodávajícím s vyřízením objednávky, bude celá pohledávka vymáhána.

Společnosti pro vymáhání jsou v případě potřeby vymáhání pohledávky předány osobní údaje zákazníka, s čímž tento v rámci těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí.

V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů vynaložených prodávajícím s vyřízením objednávky v uvedeném termínu, budeme nuceni pohledávku vymáhat.

 

III. Cenové podmínky

 1. Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH, bez poštovného a balného. Stanovené ceny zboží jsou aktuální pouze do vyprodání zásob.

 2. U prodejních cen, může docházet ke změnám. Pro zákazníka je vždy platná cena aktuální v okamžiku objednání pouze, pokud svou objednávku uhradí do 14 dnů od objednání (v případě platby předem) nebo při převzetí zásilky na dobírku. Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a je nutné provést novou objednávku za aktuální ceny. O ztrátě garance ceny je zákazník informován emailem a je zároveň vyzván k potvrzení nové objednávky.

 3. Poštovné.

  Poštovné pro ČR 60 - 90 Kč (dle hmotnosti zásilky) pro SK 6-8Euro. Tato částka se skládá z poplatku za expedici, pojištění zásilky a poplatku za manipulaci a zabalení zboží.

  Dobírka 90 – 115 Kč (dle hmotnosti zásilky).

  Balík do ruky 135 Kč.

IV. Podmínky a možnosti úhrady 

 1. Kupující při platbě uvádí prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.

 2. Faktura je vystavena vždy ihned po objednání a zůstává v elektronické evidenci. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad i na pozdější vyžádání za poplatek poštovného a balného dle aktuálního ceníku nebo zdarma elektronickou formou.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály a propagaci sponzorů, zákazník objednáním souhlasí, že spolu se zbožím obdrží i reklamní materiály.

MOŽNOSTI:

 • Platba poštovní dobírkou.

 • Platba běžným bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u FIO banky 2900163859/2010. Jako variabilní symbol platby použije zákazník objednávkové číslo přiděleno systémem. Pro rychlejší identifikaci platby lze uvést do zprávy jméno nebo druh zboží.

 

V. Dodací podmínky 

Zboží skladem expedujeme do 24 hodin od připsání úhrady na náš účet, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. Objednávky s více zbožím, které má různou dodací lhůtu expedujeme kompletní. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout o delší dobu, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy a požadovat bezplatné storno jeho objednávky. Toto oznámení musí mít písemnou formu a bude zasláno elektronickou poštou na adresu hanini@volny.cz

Zboží na objednávku expedujeme ve lhůtě 14–21 dnů.

 

IV.Záruční podmínky a reklamační řád 

 1. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem - tedy 24 měsíců. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu.
 2. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění. V případě, že tato lhůta bude prodloužena z důvodu na straně výrobce, zavazuje se prodávající o této skutečnosti informovat kupujícího. Reklamaci kupující uplatňuje na prodejním místě, písemně, emailem, či na provozovně prodávajícího.
 3. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury nebo VS objednávky zboží, jehož vady jsou reklamovány. Objednávky jsou evidovány v elektronickém systému zákazníků. V případě, že kupujícímu bude doručena zásilka poškozená přepravou, není kupující povinen tuto zásilku převzít. V případě, že se jedná o reklamaci zboží, které bylo poškozeno dopravcem, prokáže prodávající kupujícím řádně podepsaným přepravním dokladem nebo obdobným poštovním dokladem, který potvrzuje bezvadnost vnějšího stavu dodávky, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a reklamace bude z důvodu poškození při přepravě označena za neoprávněnou. Kupující tak ve vlastním zájmu zjevně poškozenou zásilku nepřevezme a nepotvrdí přepravci doručení.
 4. Všechny zásilky jsou pojištěny proti ztrátě a poškození. Při ztrátě doporučené zásilky dopravcem či nedoručení tuto skutečnost hlásí mailem zákazník klientskému centru www.hanini-obleceni.cz a pracovník zajistí vyřízení reklamace do 30 dnů. V případě šetření České pošty (PPL) a v komplikovaných případech do 60 dnů od podání reklamace, pokud se na této prodloužené lhůtě prodávající s kupujícím prokazatelně dohodnou.
 5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodejce má nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele se jednalo prokazatelně o bezdůvodnou reklamaci.
 6. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím

V. Odstoupení od kupní smlouvy 

 1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na emailu hanini@volny.cz.
 2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
 3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci V.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu elektronické pošty hanini@volny.cz.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od fyzického vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal – pokud nebude dohodnuto jinak. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Nejpozději ve stejné lhůtě (14 dní) je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. 
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud není uvedeno jinak a obal není součástí zboží - dárková krabičce, atd. za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

 • Při vrácení zboží je nutné zásilku pečlivě zabalit, aby nedošlo poškození zboží během přepravy, za vady vzniklé nedostatečným obalením odpovídá zákazník - majitel zboží.
 • Při odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů by nemělo vrácené zboží jevit známky používání.
 • Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Je tedy vhodné vrátit zboží, pokud možno v dodané kvalitě a stavu.
 • Pozor: Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.

 

 1. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, je kupující povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
 2. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, případě, že se kupující s dodavatelem nedohodne jinak.

 

VI. Ochrana osobních údajů 

Vaše osobní údaje ( adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt ) budou předmětem nutného kontaktu se zákazníkem a nebudou zveřejňované nebo poskytnuté třetím stranám.

Bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího. 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na hanini@volny.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. 

 

Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s našimi obchodními podmínkami.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČP balík na poštu
149,00 Kč ZDARMA
ČP balík do ruky
169,00 Kč ZDARMA
Česká pošta - Slovensko
Platba předem
220,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna
platba předem
80,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Platba předem v ČR
FIO Banka 2900163859/2010 VARIABILNÍ SYMBOL PRO IDENTIFIKACI PLATBY JE VŽDY VS OBJEDNÁVKY!
BEZ POPLATKU
Platba předem v SR
FIO Banka 2900163859/8330 VARIABILNÍ SYMBOL PRO IDENTIFIKACI PLATBY JE VŽDY VS OBJEDNÁVKY!
BEZ POPLATKU
Dobírka
30,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF